Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Jedną z naważniejszych cech, jaką człowiek powinien posiąść, jest odpowiedzialność...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Walka o podstawowe zasady: Prawda, Dobro, Piękno

Już nastał nowy rok...

W pułapce emigracji

Emigracja zwłaszcza ludzi młodych to wielki problem naszej ojczyzny...

10.02.1940: depolonizacja Kresów

Zbliża się kolejna rocznica wywózki Polaków z Kresów...

Dmowski: obowiązki polskie

Zastanawiamy się ciągle nad tym, dzięki czemu Polska w roku 1918 odzyskała niepodległość...

Straszna cena wywózek

Wkrótce minie kolejna rocznica, bardzo bolesna dla nas, rocznica wywózki Polaków na Sybierię do Kazachstanu...

Przy ognisku w Castel Gandolfo

Ojciec Święty Jan Paweł II lubił często wracać do, jakże ważnego dla nas tematu. Jest to temat narodu i ojczyzny...

Nie usprawiedliwiać!

Stwierdzenie, że człowiek nie jest doskonały i łatwo popełnia błędy, nie tylko nie jest odkrywcze, ale jest wręcz banalne...

Strajk nauczycieli

Niedawno otrzymałem list od jednej z nauczycielek. Oto jego treść: "Gubernator Quinn ma na biurku projekt ustawy, którą lada dzień będzie...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Elity, ale wykształcone

"Oczkiem w głowie" każdego kulturalnego społeczeństwa jest szkolnictwo, a szczególnie uniwersytety...

Blask polskiej kultury

Wiele mówi się dzisiaj o wolności...

Cud Antyku

Człowiek od najmłodszych lat poddawany jest wpływowi różnych czynników, które formują go od wewnątrz...

Zrozumieć wiarę: Benedykt XVI

Czytanie dzieł teologicznych jest równie ważne, co trudne...

Powrót janczarów?

Znajomość historii dla rozumienia spraw ludzkich jest niezbędna...

Promieniowanie arcydzieł

W kulturze wielkich narodów są arcydzieła, które pełnią rolę zworników...

Inwokacja czy Modlitwa?

Czas rozstać się z Adamem Mickiewiczem, a właściwie z jego dziełami...

Ojczyzna: dar i zmaganie

Spotykamy się po raz kolejny w cyklu "Myśląc Ojczyzna". Jak wiemy jest to tytuł utworu Karola Wojtyły, który został wydany w roku 1974...

Krasiński o Mickiewiczu

Technika przyniosła nam wiele ułatwień...

Elity i emigracja

W czasie drugiej wojny światowej Polska straciła prawie 6 milionów obywateli...

Patriotyzm – więcej niż uczucie

Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tym niezwykłym fenomenem, a właściwie rzeczywistością, jaką jest naród...

Świat czekał na Boże Narodzenie

Zbliża się czas Bożego Narodzenia...

Wychowanie charakteru

Każdy z nas, jeśli ma już pewne doświadczenie życiowe uświadamia sobie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa wychowanie...

Przeciwko duchowej stagnacji

Temat jaki chciałem dzisiaj podjąć jest bardzo ważny, ale dość subtelny...

Walka z Kościołem w Wielkiej Brytanii

Gdy dowiadujemy się o całkiem poważnych pomysłach zmuszenia Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii do tego, by biskupi wyświęcali na księży...