Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Gdybyśmy chcieli scharakteryzować świat i czas w jakim żyjemy, to moglibyśmy powiedzieć, że informacji coraz więcej, ale mądrości coraz mniej...

Hanka Ordonówna i polskie sieroty

Mijający rok przyniósł wiele okrągłych rocznic. Jedna z nich to 70. rocznica ewakuacji polskich dzieci z Rosji Sowieckiej...

Wirus: mały błąd na początku

Czasy przełomu wyrywają człowieka z utartego stylu życia i zmuszają do refleksji...

Młodość musi mieć skrzydła

Nastał już nowy rok 2017, a wraz z nim nowe nadzieje, projekty, nowe marzenia...

Bł. Ks. Michał Sopoćko – sens cierpienia

Warto wracać do myśli pewnego przesłania, jakie pozostawiają nam ludzie nie tylko wybitni, ale pełni uduchowienia...

Seneka o boskich źródłach kultury

Porozmawiajmy dzisiaj o kulturze...

Wychowanie do odpowiedzialności

Jedną z naważniejszych cech, jaką człowiek powinien posiąść, jest odpowiedzialność...

Krasiński o Mickiewiczu

Technika przyniosła nam wiele ułatwień...

Wielki Jubileusz Radia Maryja

Zbliża się wielki Jubileusz, Jubileusz powstania Radia Maryja...

Przyziemne strony reformy edukacji

W Polsce trwają prace nad reformą edukacji...

Od wielkoduszności do wolności

W Piśmie Świętym są pewne sformułowania, z którymi jesteśmy oswojeni, ale nad którymi nie zawsze potrafimy się zatrzymać by je zgłębić...

Rok nadziei

Nadszedł nowy rok. Oczywiście, pojęcie "nowego roku" ma charakter umowny...

Tyrania lubi powracać

Zbliżają się wybory prezydenckie...

Elity i emigracja

W czasie drugiej wojny światowej Polska straciła prawie 6 milionów obywateli...

Kardynał Sapieha: czy pamiętamy?

Jako naród musimy ciągle mierzyć się z przeszłością...

Trudny patriotyzm

Może zostańmy jeszcze przy myślach świętego Jana Pawła II...

Polsko, podnieś się!

Nowowybrany papież Franciszek był od roku 1998 arcybiskupem Buenos Aires i równocześnie prymasem Argentyny...

Obława Augustowska - sowiecka zbrodnia

W ostatniej książce "Pamięć i tożsamość" święty Jan Paweł II tak zaczyna: „Wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a...

Europa: czy to jeszcze Zachód?

Jeszcze do niedawna wyjazd za granicę, zwłaszcza na Zachód, do Londynu, do Rzymu, do Madrytu, do Paryża, to był wielki powód do dumy, tak wielki, że...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Promieniowanie arcydzieł

W kulturze wielkich narodów są arcydzieła, które pełnią rolę zworników...

Młodzi sędziowie i

Sąd to specyficzna instytucja. Z jednej strony stoi na straży prawa, które w życiu państwa i społeczeństwa od wieków a nawet tysiącleci jest jedym z...

Prorok Skarga

Rok 2012 jest rokiem Piotra Skargi. Mija czterechsetna rocznica jego śmierci...

Cud Antyku

Człowiek od najmłodszych lat poddawany jest wpływowi różnych czynników, które formują go od wewnątrz...

Wieszcz Krasiński

Czas wielkiego postu, to czas pewnej zadumy, refleksji, wiary, modlitwy, tego czego nam na co dzień coraz bardziej brakuje...

Jaki sens emigracji dzisiaj?

Przebywając na ziemi amerykańskiej spotkać możemy Polaków, którzy są emigrantami...