Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


Dzisiaj temat jaki chciałem podjąć dotyczy ludzkiej mowy, a zwłaszcza naszego języka ojczystego...

Wykształcenie ale jakie?

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa edukacja...

Walka o podstawowe zasady: Prawda, Dobro, Piękno

Już nastał nowy rok...

Powrót Sokratesa

We współczesnym świecie walka o władzę toczy się w tych sferach, które łatwo rozpoznać...

Przyroda polska

Kwiecień, to miesiąc, w którym ma miejsce przełamanie zimy w wiosnę...

Kultura ducha ponad ekonomią

Człowiek w swoim życiu dąży do różnych celów. Są to cele rozmaite, czasami bardziej przyziemne, czasami bardziej wzniosłe...

Wielki Jubileusz Radia Maryja

Zbliża się wielki Jubileusz, Jubileusz powstania Radia Maryja...

Arcydzieła i arcymistrzowie

W każdym narodzie najważniejsza i najbardziej subtelna praca, ale również i walka toczy się o tożsamość...

Studia w Polsce dla Polonii

Przebywając na ziemi amerykańskiej dostrzec można bardzo ciekawe zjawisko...

Wychowanie charakteru

Każdy z nas, jeśli ma już pewne doświadczenie życiowe uświadamia sobie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa wychowanie...

Manipulowanie pojęciem praworządności

Demokracja to dziwny ustrój...

Ojciec Krąpiec - wystawa

Do wyjątkowo ważnych cech człowieka szlachetnego należą: pamięć i wdzięczność...

Dlaczego Boże Narodzenie?

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Terror a terroryzm

Żyjemy ciągle pod wrażeniem tego, co stało się we Francji, zwłaszcza w Paryżu...

Młodzi sędziowie i

Sąd to specyficzna instytucja. Z jednej strony stoi na straży prawa, które w życiu państwa i społeczeństwa od wieków a nawet tysiącleci jest jedym z...

Wspomnienie ś.p. księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka

Minął już rok od odejścia do Pana księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka...

Młodzież wobec idei suwerenności

Zbliża się do końca stary rok, nadchodzi nowy rok. A choć to są datowania umowne, to jednak zgodnie z tradycją pożegnamy stary rok i przywitamy nowy...

Wychowanie dawniej i dziś

Wiemy dobrze, że człowiek przychodzi na ten świat bezbronny i nieuformowany...

Jaka szkoła średnia?

Czerwiec, to miesiąc, w którym wielu młodych ludzi, zastanawia się nad swoją przyszłością...

Czar Józefa Chełmońskiego

Przedwiośnie i wiosna to przepiękny czas...

Cud Antyku

Człowiek od najmłodszych lat poddawany jest wpływowi różnych czynników, które formują go od wewnątrz...

Św. Urszula dla Polski

W tradycji polskiej świętość często wiązała się z głębokim patriotyzmem...

Pragnienie istnienia

Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka, zderzają się dwa pytania...

Promieniowanie arcydzieł

W kulturze wielkich narodów są arcydzieła, które pełnią rolę zworników...

Strajk nauczycieli

Niedawno otrzymałem list od jednej z nauczycielek. Oto jego treść: "Gubernator Quinn ma na biurku projekt ustawy, którą lada dzień będzie...

Dobrobyt to nie wszystko

Polityka, jak wiadomo, to roztropna troska o dobro wspólne...