Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Przedwiośnie i wiosna to przepiękny czas...

Dlaczego Boże Narodzenie?

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 2)

Obchodzimy wielki jubileusz Chrztu Polski...

Film wobec prawdy

Wśród wielu małych i wielkich wynalazków końca dziewiętnastego wieku wyjątkową karierę zrobił film...

Gender: walka trwa

Znakomity list biskupów polskich, ostrzegający przed zgubnymi skutkami ideologii gender, przynosi już zdrowe owoce...

Kresy dla Polski

Od czasu do czasu warto skierować nasze myśli, ale także nasze serca w stronę Kresów...

Terror a terroryzm

Żyjemy ciągle pod wrażeniem tego, co stało się we Francji, zwłaszcza w Paryżu...

Uniwersytet wobec prawdy i sumienia

Obserwowany obecnie kryzys uniwersytetu nie jest wynikiem przypadku...

Kompleksy czy walka o wolność?

Rosyjski nihilizm

Wydarzenia jakie mają miejsce na Ukrainie, napadniętej przez Rosję, budzą nieustanne, a nawet pogłębiające się przerażenie...

Klejnot polskości

Chociaż na gruzach carskiej Rosji miało powstać dzięki rewolucji zupełnie nowe państwo, to jednak szybko okazało się, że w miejsce "Białego caratu",...

Nauka polskiego dla Polonii

Język polski jest wielkim dobrem całego naszego narodu...

Podróż do wschodniej Galicji

Polskie malarstwo historyczne z drugiej połowy XIX wieku, to próba przywrócenia świetności i bogactwa kultury, historii i przyrody polskiej...

Świat czekał na Boże Narodzenie

Zbliża się czas Bożego Narodzenia...

Warto postudiować!

Ostatnio mówiliśmy o tym, że warto podjąć studia...

Dialog czy pseudo-dialog?

Słowo "dialog" jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. Ma być ono lekarstwem na wszelkie zło...

Rolnik: gospodarz czy producent?

Zima to czas, kiedy rolnicy mają mniej pracy, a ziemia odpoczywa...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Prawo bez moralności?

Są pewne zawody, które odgrywają niezwykle ważną rolę społeczną...

Gdy zbliża się wiosna

Powoli ale zbliża się wiosna...

Agatha Christie i katolicyzm

Nasz obraz Kościoła, katolików, czy katolicyzmu, bywa często formułowany przez środowiska, które nie tylko są obojętne wobec katolicyzmu, ale są...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Nadzieja dla Polski

Stary rok powoli dobiega końca...

Skąd brać studentów?

Powoli zbliża się koniec roku akademickiego...

Dlaczego kłamią bezczelnie?

Życie publiczne w naszym kraju obfituje w szereg sporów o charakterze politycznym, ideologicznym, czy światopoglądowym...