Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Jeszcze do niedawna wyjazd za granicę, zwłaszcza na Zachód, do Londynu, do Rzymu, do Madrytu, do Paryża, to był wielki powód do dumy, tak wielki, że czasami graniczył z mitomanią...
Polski Adwent

Rozpoczął się Adwent, który w polskiej tradycji jest otoczony jakąś nadzwyczajną aurą...

Zawód: ateista

Gwałtowne ataki na Kościół, na chrześcijaństwo, na kapłanów, nie są w naszym kraju czymś wyjątkowym...

Przy ognisku w Castel Gandolfo

Ojciec Święty Jan Paweł II lubił często wracać do, jakże ważnego dla nas tematu. Jest to temat narodu i ojczyzny...

Kryzys amerykańskich szkół publicznych

Nie tylko Unia Europejska, ale również Stany Zjednoczone są wielkim placem budowy...

Uważajmy na ekranizację arcydzieł

Dzisiaj podejmiemy temat dość delikatny ale ważny. Mianowicie, chodzi o ekranizację wielkich powieści...

Film może wszystko?

Film to niezwykły i stosunkowo nowy wynalazek...

Czar Józefa Chełmońskiego

Przedwiośnie i wiosna to przepiękny czas...

O prawie do życia

Jednym z bardzo ważnych tematów, jakie poruszane są w przestrzeni życia publicznego, jest zagadnienie prawa człowieka do życia...

Powrót Dżyngis-Chana

Demokracja Zachodnia coraz częściej sprowadza się przede wszystkim do procedur wyłaniania władzy lub ustanawiania prawa...

Ojciec Krąpiec - wystawa

Do wyjątkowo ważnych cech człowieka szlachetnego należą: pamięć i wdzięczność...

Rosyjski nihilizm

Wydarzenia jakie mają miejsce na Ukrainie, napadniętej przez Rosję, budzą nieustanne, a nawet pogłębiające się przerażenie...

Wywózki Polaków na Syberię

10 lutego mija 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię...

Blask polskiej kultury

Wiele mówi się dzisiaj o wolności...

Wiara u źródeł człowieczeństwa

Człowiek to wyjątkowe stworzenie...

Konstytucja: na ratunek Ojczyźnie

Początek maja to czas kiedy pamięć nasza wraca do wielkiego wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja...

Mickiewicz: fragment wielkiego koncertu

Trzeci Maja. Trudno tego święta nie rozpocząć od cudownych strof koncertu Jankiela...

Mickiewicz z bliska

Mówiliśmy ostatnio o Adamie Mickiewiczu...

Lekcja kaligrafii

Czasami można usłyszeć opinie, że najważniejsza jest idea lub intencja natomiast styl, forma, szczegóły, to wszystko jest drugorzędne lub wręcz...

Jaka edukacja elit?

Wiele mówi się o reformie edukacji, która rzeczywiście jest potrzebna...

Zabić lub popsuć

Mijająca właśnie trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego, to okazja by ponownie przemyśleć na czym polega istota systemów totalitarnych...

Dwaj siewcy

Jest taki obraz Van Gogha pod tytułem "Siewca"...

„Dehellenizacja Zachodu”

Papież Benedykt XVI przed kilkunastoma laty, zwrócił uwagę na rzecz bardzo charakterystyczną, mianowicie, że od XVI wieku ma miejsce w Europie i w...

Kultura ducha ponad ekonomią

Człowiek w swoim życiu dąży do różnych celów. Są to cele rozmaite, czasami bardziej przyziemne, czasami bardziej wzniosłe...

Uniwersytet: prawda czy ideologia?

Kryzys współczesnego uniwersytetu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bierze się stąd, że odchodzi się od ożywczych źródeł powstania tej...

Studia - czas Seniorów

Zastanówmy się jeszcze nad sytuacją polskiego szkolnictwa wyższego...