Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Dziedzictwo Świętego Jana  Pawła II jest przeolbrzymie...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Pola Negri dla Polski

Gdy w Polsce mamy zimę, śnieg i mróz, to Los Angeles, czyli dosłownie mówiąc Miasto Aniołów, tonie o tej porze roku w zieleni, kwiatach i owocach...

Elity, ale wykształcone

"Oczkiem w głowie" każdego kulturalnego społeczeństwa jest szkolnictwo, a szczególnie uniwersytety...

Pułapki życia wygodnego

Nadeszło lato, a więc wakacje, wypoczynek...

Rok nadziei

Nadszedł nowy rok. Oczywiście, pojęcie "nowego roku" ma charakter umowny...

Szydercy

Coraz częściej wkrada sie do życia publicznego swoista postawa i swoisty język, którym ton nadają lewicowo-liberalni dziennikarze i politycy...

Rady na Nowy Rok

Wkrótce zawita do naszych domów Nowy Rok. Człowiek jest tak skonstruowany, że mimo najrozmaitszych problemów i trudności, ma w sobie nutę optymizmu...

Straszna cena wywózek

Wkrótce minie kolejna rocznica, bardzo bolesna dla nas, rocznica wywózki Polaków na Sybierię do Kazachstanu...

Powrót janczarów?

Znajomość historii dla rozumienia spraw ludzkich jest niezbędna...

Podróż do wschodniej Galicji

Polskie malarstwo historyczne z drugiej połowy XIX wieku, to próba przywrócenia świetności i bogactwa kultury, historii i przyrody polskiej...

Dialog, ale nie z każdym

Jednym ze słów, które często słyszymy, w mediach zwłaszcza i w polityce, jest słowo "dialog"...

Ofiara czy bohater?

Zbigniew Herbert rzucił kiedyś w jednym z wywiadów ciekawą myśl na temat swojej postawy wobec systemu totalitarnego, w którym przychodziło mu żyć i...

Sienkiewicz: wzór dla młodzieży

Kto z nas nie czytał "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza...

Męstwo ponad strachem

W obliczu zamętu cywilizacyjnego, ma miejsce również zamęt w zakresie różnych idei...

Jaki sens emigracji dzisiaj?

Przebywając na ziemi amerykańskiej spotkać możemy Polaków, którzy są emigrantami...

W obronie ziemi i narodu

Niedawne protesty rolników, dotyczą przyszłości Polski, bo dotyczą przyszłości polskiej ziemi...

Prorok Skarga

Rok 2012 jest rokiem Piotra Skargi. Mija czterechsetna rocznica jego śmierci...

Wychowanie dawniej i dziś

Wiemy dobrze, że człowiek przychodzi na ten świat bezbronny i nieuformowany...

Odzyskać Polskę

Wpadła mi ostatnio w ręce książka pani Anny Pawełczyńskiej "O istocie tożsamości narodowej". Książka ta, pozwala na coraz dokładniejszą reknstrukcję...

Emigracja zagrożeniem dla polszczyzny

Chciałem podjąć dzisiaj temat bardzo ważny, chociaż też temat, który budzi wiele kontrowersji. Chodzi mianowicie o emigrację...

Życzenia Noworoczne (05.01.2010)

Na Nowy Rok składamy sobie życzenia. Najczęściej mówimy o zdrowiu, o spełnieniu marzeń, o Boskiej opiece i Łasce...

Pragnienie istnienia

Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka, zderzają się dwa pytania...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Przedwiośnie leśnych ludzi

Co roku uczestniczymy w tym wielkim cudzie, jakim jest nadejście wiosny...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...