Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Zbliża się Boże Narodzenie. Jest to święto, które przypomina nam o tym, że Bóg przyjął naturą ludzką...

Mickiewicz z bliska

Mówiliśmy ostatnio o Adamie Mickiewiczu...

Święta: być razem

Boże Narodzenie tak mocno wpisuje się w naszą tradycję, że trudno sobie wyobrazić rok bez Bożego Narodzenia...

Praca: nie tylko trud

Kiedy obserwujemy pewne etapy w życiu człowieka, to widzimy, że najpierw jest zabawa...

Wybrać szkołę!

Wiele mówi się na temat rozwoju. Rozwój jest "sprężyną" naszej cywilizacji...

Oblężenie będzie trwać

"Ante resurrectionem omnes morientur" - "Przed zmartwychwstaniem wszyscy umrą" - mówi ze spokojem św. Tomasz z Akwinu...

Opuszczona młodzież

Przyjście dziecka na świat, to wielka radość dla rodziców i rodziny...

10 lutego 1940: zesłanie

10 lutego to dzień, który ma nam przypominać o masowej wywózce Polaków z Kresów, w głąb Związku Sowieckiego...

Vivat Academia!

Początek roku akademickiego. Jest to moment szalenie ważny w życiu człowieka, zwłaszcza tego, który postanowił studiować...

Azjatycka ośmiornica

W życiu społecznym są dwie wartości szczególnie cenne. To sprawiedliwość i prawda...

Kto im przebaczy?

Napięcie zmagań o Polskę trwa bez ustanku. Tak było w czasie zaborów, tak było w okresie międzywojennym, za PRLu, tak jest i dziś...

Wirus: mały błąd na początku

Czasy przełomu wyrywają człowieka z utartego stylu życia i zmuszają do refleksji...

Wiara u źródeł człowieczeństwa

Człowiek to wyjątkowe stworzenie...

Nieprzedawnione reparacje

Spróbujmy jeszcze poruszyć temat, tak bardzo ważny dla nas, temat reparacji ze strony przede wszystkim Niemców...

Analfabetyzm trwa

Człowiek nie musi umieć czytać, aby być człowiekiem...

O moc słowa! Jacek Woroniecki, OP

Dzisiaj temat jaki chciałem podjąć dotyczy ludzkiej mowy, a zwłaszcza naszego języka ojczystego...

Imperium nie upadło

Mocarstwo, które jest naszym wschodnim sąsiadem prowadzi przynajmniej od pół tysiąca lat politykę imperialną...

O mądrość narodu

W każdych czasach, ale przede wszystkim w czasach trudnych, człowiek musi pamiętać, że jego powinnością jest bycie mądrym...

Ojczyzna: dar i zmaganie

Spotykamy się po raz kolejny w cyklu "Myśląc Ojczyzna". Jak wiemy jest to tytuł utworu Karola Wojtyły, który został wydany w roku 1974...

Z serca Filipin

Gdy u nas kończy się wiosna, tam daleko około 12 tys. kilometrów od Warszawy, na Filipinach, kończy się lato. Gdy u nas coraz mocniej przypieka...

Powrót pamięci

Rozwój nauki i techniki nie oznacza automatycznego postępu w każdej dziedzinie naszego życia...

Emigracja i ojczyzna

Od czasu do czasu media podają zatrważające dane na temat liczby polskich emigrantów...

Norwid - potęga języka

Ostanio mówiliśmy o Norwidzie dając przykłady jego twórczości. Warto też pamiętać o zasadzie recytowania wiersza, zwłaszcza klasycznego...

Lekcja kaligrafii

Czasami można usłyszeć opinie, że najważniejsza jest idea lub intencja natomiast styl, forma, szczegóły, to wszystko jest drugorzędne lub wręcz...

Powstanie styczniowe: rocznica wybuchu

Za kilka dni mija 152. rocznica wybuchu Powstania styczniowego...

Referendum

Warszawskie referendum w sprawie odwołanie dotychczasowej prezydent Warszawy ukazuje coś, czego wielu naszych rodaków może do końca nie rozumieć...