Felieton "Myśląc Ojczyzna"

W ramach wojny, każdej wojny, toczy się nie tylko walka militarna, ale również ekonomiczna...

Rząd odpowiada za analfabetyzm

Ogłoszone niedawno przez Bibliotekę Narodową dane dotyczącze stanu czytelnictwa w Polsce są porażające...

Emigracja i język

Dla wielu Polaków emigracja stała się już chlebem powszednim...

Deportacja czy zesłanie?

W obecnym roku obchodzimy 80-tą rocznicę deportacji Polaków z kresów...

PRL a nauka dziś

Oddech PRLu jest ciągle żywy. Nie tylko w polityce, mediach czy biznesie, ale również w nauce...

Ameryka w pułapce?

Od pewnego czasu uwaga świata skierowana jest na Amerykę...

Homo intelligens

Każdy człowiek, jako człowiek myśli...

Pocałunek ziemi - przesłanie z kresów

Jest taka prawidłowość, że człowiek z biegiem lat zaczyna tęsknić za przeszłością...

Mickiewicz z bliska

Mówiliśmy ostatnio o Adamie Mickiewiczu...

Uniwersytet wobec prawdy i sumienia

Obserwowany obecnie kryzys uniwersytetu nie jest wynikiem przypadku...

Norwid - od poezji do mądrości

Choć skończył się Rok Norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety...

O moc słowa! Jacek Woroniecki, OP

Dzisiaj temat jaki chciałem podjąć dotyczy ludzkiej mowy, a zwłaszcza naszego języka ojczystego...

Ojciec Woroniecki o wojnie

W ramach wojny, każdej wojny, toczy się nie tylko walka militarna, ale również ekonomiczna...

Odzyskać polskie wzory

Burze zaborów, wojen, okupacji, panoszenia się obcych ludzi i obcych ideologii bardzo mocno nadwątliły tkankę naszego narodu...

Przy ognisku w Castel Gandolfo

Ojciec Święty Jan Paweł II lubił często wracać do, jakże ważnego dla nas tematu. Jest to temat narodu i ojczyzny...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Od gimnastyki do sportu

Olimpiada, to widowisko, w którym biorą udział najsprawniejsi ze sprawnych...

Nowy rok akademicki

Październik to miesiąc, w którym na polskich uczelniach rozpoczyna się nowy rok akademicki...

Tam była Rzeczpospolita...

Gdy zastanawiamy się nad przeszłością, to widzimy że przeszłość, to nie tylko miniony czas...

Ranga słowa

Rozwój człowieka, to wyjątkowo skomplikowany proces i nie zawsze kończy się sukcesem...

Od Orwella do Ezopa

Dziś na naszych oczach Zachód, coraz bardziej tonie w absurdach wprowadzanego na siłę lub pokrętnie systemu, który nie liczy się ani z historią, ani...

Rosyjskie reparacje względem Polski

Wraca temat reparacji. Temat, który powinien być ciągle poruszany i który powinien być ciągle zgłębiany...

Ojciec Krąpiec: mistrz

Mija sześć lat od dnia, gdy 8 maja 2008 roku, odszedł do Pana ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec...

Władza contra młodzież

Coraz większy udział ludzi młodych w uroczystościach patriotycznych raduje nasze serca...

Zsyłki a destrukcja Narodu

Wróćmy jeszcze pamięcią do 10 lutego 1940 roku...

Dlaczego religia?

Powszechnym i pierwotnym uczuciem, jakie zawsze towarzyszyło i towarzyszy człowiekowi jest lęk przed śmiercią...