Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


Próbując zrozumieć sytuację w jakiej znajduje się Polska, Europa i Świat, warto sięgać do myśli Polaków, którzy te sprawy dość dobrze rozumieli...

Sienkiewicz: wzór dla młodzieży

Kto z nas nie czytał "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza...

Dlaczego niepodległość?

Mija dziś 96 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę...

Dlaczego religia?

Powszechnym i pierwotnym uczuciem, jakie zawsze towarzyszyło i towarzyszy człowiekowi jest lęk przed śmiercią...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Z serca Filipin

Gdy u nas kończy się wiosna, tam daleko około 12 tys. kilometrów od Warszawy, na Filipinach, kończy się lato. Gdy u nas coraz mocniej przypieka...

Inwokacja czy Modlitwa?

Czas rozstać się z Adamem Mickiewiczem, a właściwie z jego dziełami...

Walka z Kościołem w Wielkiej Brytanii

Gdy dowiadujemy się o całkiem poważnych pomysłach zmuszenia Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii do tego, by biskupi wyświęcali na księży...

Transcendencja osoby ludzkiej

Kiedy szukamy odpowiedzi na pytanie: "Kim jest człowiek?", to dzisiaj, najczęściej odwołujemy się do biologii, do psychologii, czy do socjologii...

Strażnicy antypolonizmu

Walka z polskością to długa historia. Tę walkę prowadzili zaborcy. Tą walką trudnili się okupanci...

Studia czy emigracja?

Maj to miesiąc matur. Juz maj się kończy, ale w tym miesiącu, po zdanych maturach młodzi ludzie zastanawiają się, co dalej robić ze sobą, ze swoim...

Polityka i naród

Wybory prezydenckie nie skończyły się całkowitym sukcesem żadnego z kandydatów...

Reparacje: utracone elity polskie

Problem reparacji, czyli odszkodowań dla Polski za to, co Polska wycierpiała w czasie drugiej wojny światowej ze strony Niemiec, ale wiemy również,...

Uczelnia ma istnieć!

Temat jakim warto nadal się zajmować, to kształcenie zwłaszcza na poziomie wyższym...

Od Orwella do Ezopa

Dziś na naszych oczach Zachód, coraz bardziej tonie w absurdach wprowadzanego na siłę lub pokrętnie systemu, który nie liczy się ani z historią, ani...

Powrót Kulturkampfu?

Sprawiedliwość a Prawo Boże

Temat jaki podjąłem i jaki będę kontynuował przez następne spotkania to "sprawiedliwość"...

Opatrzność czuwa nad Polską

Choć z różnych stron docierają do nas złe wieści, bo na naszych oczach podejmowane są ciągle kolejne próby zaprzepaszczenia naszego wielkiego...

Emigracja i ojczyzna

Od czasu do czasu media podają zatrważające dane na temat liczby polskich emigrantów...

Obronić rodzinę - całą!

Na naszych oczach rozgrywa się walka z rodziną...

Dwaj siewcy

Jest taki obraz Van Gogha pod tytułem "Siewca"...

O powrót logiki i retoryki do szkół

Kultura logiczna i kultura werbalna, to dwa filary kultury Zachodniej...

Wielki Jubileusz Radia Maryja

Zbliża się wielki Jubileusz, Jubileusz powstania Radia Maryja...

Haki - dawniej i dziś

Czasem zastanawiamy się, jaki jest mechanizm, który generuje elity kierownicze danego państwa...

Młodzi sędziowie i

Sąd to specyficzna instytucja. Z jednej strony stoi na straży prawa, które w życiu państwa i społeczeństwa od wieków a nawet tysiącleci jest jedym z...

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...