Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Rozpoczął się Adwent, który w polskiej tradycji jest otoczony jakąś nadzwyczajną aurą...

Rok nadziei

Nadszedł nowy rok. Oczywiście, pojęcie "nowego roku" ma charakter umowny...

Co po nas zostanie?

W obliczu ważnych i trudnych decyzji, jakie mamy podjąć, nie tylko osobiście, ale jako naród, warto sięgnąć po opinię tych, którzy są, czy byli,...

Homo intelligens

Każdy człowiek, jako człowiek myśli...

Jaki sens emigracji dzisiaj?

Przebywając na ziemi amerykańskiej spotkać możemy Polaków, którzy są emigrantami...

Ułani polscy

Gdy myślimy o odzyskaniu niepodległości, to pojawia się przed nami ktoś, kogo rozpoznamy na każdym obrazie i na każdym zdjęciu...

Norwid - od poezji do mądrości

Choć skończył się Rok Norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety...

Spór o nadzieję: marksizm czy chrześcijaństwo?

Homilia papieża Benedykta XVI wygłoszona podczas uroczystej beatyfikacji naszego wielkiego rodaka zawiera wiele wątków do których warto powracać....

Pandemia: etyka nadal obowiązuje

Już od pewnego czasu żyjemy w obliczu pandemii...

Odrobina filozofii

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa w życiu cżłowieka i społeczeństwa nauka...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Od gimnastyki do sportu

Olimpiada, to widowisko, w którym biorą udział najsprawniejsi ze sprawnych...

O mądrość narodu

W każdych czasach, ale przede wszystkim w czasach trudnych, człowiek musi pamiętać, że jego powinnością jest bycie mądrym...

Patriotyzm – więcej niż uczucie

Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tym niezwykłym fenomenem, a właściwie rzeczywistością, jaką jest naród...

Opuszczona młodzież

Przyjście dziecka na świat, to wielka radość dla rodziców i rodziny...

Potrzeba męstwa

Dziwne rzeczy dzieją się w naszym kraju i z naszym krajem...

Praca: nie tylko trud

Kiedy obserwujemy pewne etapy w życiu człowieka, to widzimy, że najpierw jest zabawa...

Państwo na wymarciu

Nasze państwo jest na wymarciu. Widać to gołym okiem, gdy trafiamy do urzędów centralnych lub instytucji reprezentujących kulturę narodową...

Dzieciństwo Conrada

Spróbujmy jeszcze kilka słów poświęcić tej wielkiej postaci jaką był Józef Konrad Korzeniowski...

Bluźnierstwa dawniej i dziś

Przez nasz kraj przetacza się fala bluźnierstw i profanacji...

Krasińskiego misja Polski

11 listopada to wielka data i wielki symbol w dziejach Polski...

Propaganda kryzysu

Jednym z najczęściej używanych ostatnio słów, jest słowo "kryzys"...

Unia Horodelska

Przed ponad sześciuset laty, król Polski Władysław Jagiełło, spotkał się w roku 1413 ze swym bratem Witoldem...

Studia w Polsce dla Polonii

Przebywając na ziemi amerykańskiej dostrzec można bardzo ciekawe zjawisko...

Marsz po niepodległość

Od pewnego czasu społeczeństwu polskiemu sukcesywnie ogranicza się prawo głosu...

O moc słowa! Jacek Woroniecki, OP

Dzisiaj temat jaki chciałem podjąć dotyczy ludzkiej mowy, a zwłaszcza naszego języka ojczystego...