Felieton "Myśląc Ojczyzna"

W obliczu zamętu cywilizacyjnego, ma miejsce również zamęt w zakresie różnych idei...

Jan Paweł II w La Scali

Kultura i sztuka to dziedziny kluczowe dla rozwoju duchowego człowieka...

Z

Nie można żałować czasu, aby stawać się mądrzejszym...

Dialog czy pseudo-dialog?

Słowo "dialog" jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. Ma być ono lekarstwem na wszelkie zło...

Wojtyła: potęga teatru

W większości biografii Karola Wojtyły św. Jana Pawła II, wiele miejsca poświęca się różnym szczegółom z jego życia...

Mickiewicz o Moskwie

Kryzys jaki dotyka Europę, Polskę i świat ma, jak najbardziej, wyraz materialny...

Odzyskiwanie patriotyzmu

Od pewnego czasu żyjemy w dość podniosłej atmosferze patriotycznej...

Przedwiośnie polskie

Po wielu miesiącach nastąpiło tąpnięcie i zima ustępuje...

Jan XXIII dla Polski

Bliska kanonizacja Jana XXIII jest okazją, by przypomnieć o szczególnym sentymencie, jakim ten papież darzył Polskę...

Gender: walka trwa

Znakomity list biskupów polskich, ostrzegający przed zgubnymi skutkami ideologii gender, przynosi już zdrowe owoce...

Powojenna komunizacja Wileńszczyzny

Ziemia, przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi, to są nasze cechy polskie...

Opuszczona młodzież

Przyjście dziecka na świat, to wielka radość dla rodziców i rodziny...

Minęła druga rocznica...

Mija druga rocznica tragedii smoleńskiej...

Norwid - od poezji do mądrości

Choć skończył się Rok Norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety...

Witos dla niepodległości

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...

W pułapce sekularyzmu

Socjalizm przywdziewa różne maski. Raz pojawia się jako rzekomy obrońca robotników i chłopów, innym razem jako rzecznik praw kobiet i dzieci, a...

Moc polskich arcydzieł

Wielu z nas pamięta słowa wypowiedziane w UNESCO 2. czerwca 1980 roku...

Rozwód to rozpad rodziny

Naród składa się z rodzin, a podstawa rodziny i narodu to małżeństwo nierozerwalne...

Dość przekleństw!

Temat jaki dziś chciałem poruszyć jest dość delikatny, drażliwy...

W pułapce emigracji

Emigracja zwłaszcza ludzi młodych to wielki problem naszej ojczyzny...

Trudny patriotyzm

Może zostańmy jeszcze przy myślach świętego Jana Pawła II...

Studiowanie to perspektywa

Wiele mówi się o kryzysie, który dotyka nie tylko ekonomię, ale i kulturę, w tym również naukę...

Jak wykończyć społeczeństwo?

Podejmując jakiekolwiek działania, które mają na celu autentyczne dobro musimy mieć równocześnie świadomość, że są one narażone na niepowodzenie. I...

Ziemiańskie ideały

Ziemia polska, zwłaszcza o tej porze roku, wygląda bardzo pięknie...

Azjatycka ośmiornica

W życiu społecznym są dwie wartości szczególnie cenne. To sprawiedliwość i prawda...

Inspirujący Mickiewicz - lekcje z życia i pracy poety w Bibliotece Arsenału

Dziś trochę historii i literatury. Jest sytczeń albo luty roku 1853...