Felieton "Myśląc Ojczyzna"
W naszym życiu osobistym i narodowym zdarzają się sytuacje, gdy trudno jest rozpoznać drogi wyjścia...

Komentarze  

Zdzisław
# Zdzisław 2012-06-03 15:38
Sączy się z mediów trucizna w zaplanowanym z góry programie, obliczonym na naszą słabość,na zniszczenie naszej tożsamości religijnej i narodowej.Ale nie łudźmy się,że to kiedykolwiek zginie.Jak w przyrodzie są rzeczy pożywne,zdrowe, a również i trucizny,podobnie w mediach, zawsze będą treści dobre ale i godne odrzucenia.To my zjadacze chleba musimy uważać nie tylko czym się żywimy w zakresie materialnym ale i duchowym.Pewien biolog powiedział:człowiek staje się ostatecznie tym co je.To sprawdza się w zupełności w sferze ducha.Co na co dzień się słucha,czyta, ogląda takie ma się przekonania.Godne pożałowania są porzekadła-kto ma media ten ma wszystko,zwycięża w wyborach.A ja pytam gdzie jest nasza chrześcijańska tożsamość zobowiązująca nas do wyboru wartości,anie pijaroskich zabawek?Chrześcijaństwo to stałe nawracanie się.Po to,żeby nawracanie się było skuteczne trzeba skrzętnie dobierać to co się czyta,słucha,ogląda.To my przede wszystkim musimy się zmienić,złe media znikną same.
Generał Mariusz Zaruski

Józef Konrad Korzeniowski nie był jedynym pisarzem, którego przywołał z głębi polskiego lądu zew dalekich mórz i oceanów...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Obronić rodzinę - całą!

Na naszych oczach rozgrywa się walka z rodziną...

Imperium nie upadło

Mocarstwo, które jest naszym wschodnim sąsiadem prowadzi przynajmniej od pół tysiąca lat politykę imperialną...

Moralność a cywilizacje

Nie każda cywilizacja posiada takie samo źródło swojej siły...

Wiara u źródeł człowieczeństwa

Człowiek to wyjątkowe stworzenie...

Walka o podstawowe zasady: Prawda, Dobro, Piękno

Już nastał nowy rok...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

Polskość Conrada

Warto wracać, od czasu do czasu, do najpiękniejszych wzorców naszej kultury polskiej...

„Dehellenizacja Zachodu”

Papież Benedykt XVI przed kilkunastoma laty, zwrócił uwagę na rzecz bardzo charakterystyczną, mianowicie, że od XVI wieku ma miejsce w Europie i w...

Pandemia: czas próby

Od kilkunastu dni stajemy przed wielką próbą...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 1)

Obecny rok, to rok wielkiego jubileuszu Polski...

Duch prawdziwego uniwersytetu

Dziedzictwo Świętego Jana Pawła II jest przeolbrzymie...

Polityczne

Język mediów i polityki to swoisty język, który chodzi własnymi drogami...

Igrzysk i chleba

Rzymianie byli twórcami wielu prostych, a praktycznych zasad, które po dziś dzień wykorzystywane są w polityce...

Odczytać czas

Człowiek nieustannie musi odczytywać czas, w jakim przychodzi mu żyć...

Przyjaciel Polski: G. K. Chesterton

Nie łatwo znaleźć prawdziwych przyjaciół, zwłaszcza przyjaciół Polski...

Zagrożone Orchard Lake

Przenieśmy się dzisiaj to Stanów Zjednoczonych...

Pozostańmy jeszcze w klimacie Powstania Styczniowego. Nie trwało ono jednak ani dzień, ani miesiąc, ale prawie dwa lata...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Na ratunek Puszczy Białowieskiej

Od czasu do czasu wraca spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej...

Powojenna komunizacja Wileńszczyzny

Ziemia, przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi, to są nasze cechy polskie...

O prawie do życia

Jednym z bardzo ważnych tematów, jakie poruszane są w przestrzeni życia publicznego, jest zagadnienie prawa człowieka do życia...

Kresy dla Polski

Od czasu do czasu warto skierować nasze myśli, ale także nasze serca w stronę Kresów...

„Kościół nie ma zwyczaju opuszczać Narodu” - Prymas Tysiąclecia

Zbliża się Boże Narodzenie. Jest to święto, które przypomina nam o tym, że Bóg przyjął naturą ludzką...