Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy jako ludzie...

Komentarze  

Sławomir Marczewski
# Sławomir Marczewski 2014-10-24 12:58
www.youtube.com/watch?v=rue7gIi5MJA profesor jest dla mnie wielkim autorytetem, ma bardzo dużo racji. Pytanie co do tematu rozmawiać z ludźmi lepszych od siebie. Gdzie są tacy ludzie, skoro obecnie słowo lepszy oznacza zazwyczaj bogatego cwaniaczka, który dorobił się na oszustwie i gra autorytet. Taki np Tomasz Lis, on nigdy nie będzie lepszy ode mnie. A ja walczę i co, ledwo wiążę koniec z końcem.
Ofiara czy bohater?

Zbigniew Herbert rzucił kiedyś w jednym z wywiadów ciekawą myśl na temat swojej postawy wobec systemu totalitarnego, w którym przychodziło mu żyć i...

Księża dla Polski

Jak bardzo środowiska antyklerykalne są wyobcowane z dziejów naszego narodu, o tym świadczy fakt zupełnej ignorancji dotyczącej obecności polskich...

Świat czekał na Boże Narodzenie

Zbliża się czas Bożego Narodzenia...

Tyrania lubi powracać

Zbliżają się wybory prezydenckie...

Patriotyzm – więcej niż uczucie

Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tym niezwykłym fenomenem, a właściwie rzeczywistością, jaką jest naród...

Prorok Skarga

Rok 2012 jest rokiem Piotra Skargi. Mija czterechsetna rocznica jego śmierci...

Malta ostrzega!

Rozpoczął się już nowy rok...

Święta: być razem

Boże Narodzenie tak mocno wpisuje się w naszą tradycję, że trudno sobie wyobrazić rok bez Bożego Narodzenia...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Misjonarz spod Wulkanów

Chlubą i dumą Polski są nasi misjonarze...

Żałoba trwa...

Wprawdzie urzędowa Żałoba narodowa trwała tylko do niedzieli, to przecież dla nas żałoba jeszcze się nie skończyła...

Dlaczego Boże Narodzenie?

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Józef Brandt: rozsławianie Polski

Jest ciekawe, że Polska, nie tylko w okresie niepodległości, ale również w czasach zaborów, była atrakcyjna dla cudzoziemców...

Zabić lub popsuć

Mijająca właśnie trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego, to okazja by ponownie przemyśleć na czym polega istota systemów totalitarnych...

Zemsta na elitach

Jednym z ważniejszych problemów przed jakimi ciągle stoimy, jest problem odzyskania, odbudowania polskich elit...

Mickiewicz z bliska

Mówiliśmy ostatnio o Adamie Mickiewiczu...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Zagubiona Europa

Już niedługo obchodzić będziemy kolejną rocznicę podpisania traktatu rzymskiego...

Pamięć przodków

Czas Wszystkich Świętych i Zaduszek wprowadza nas w zadumę nad ludzkim losem, nad sensem ludzkiego życia, nad przeszłością i nad przyszłością...

Jaki sens emigracji dzisiaj?

Przebywając na ziemi amerykańskiej spotkać możemy Polaków, którzy są emigrantami...

Czy wróci teatr?

Współczesne aglomeracje miejskie przystosowane są przede wszystkim do ruchu samochodowego. Ma to swoje zalety, szczególnie wówczas, gdy komunikacja...

Wybory i emigracja

Zbliżają się wybory prezydenckie. Ważna jest mobilizacja i aktywność wszystkich uprawnionych do głosowania...

Dobijanie polskiej nauki

Forsowanie reformy nauki mimo tak zdecydowanego protestu środowisk akademickich pokazuje, że dialog społeczny jest dla rządzących tylko pozorem...

O powrót logiki i retoryki do szkół

Kultura logiczna i kultura werbalna, to dwa filary kultury Zachodniej...

Na ratunek Puszczy Białowieskiej

Od czasu do czasu wraca spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej...