Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Wiosna to czas, kiedy najłatwiej zobaczyć pracę, jaką podejmuje rolnik na swoim polu...

Cud Antyku

Człowiek od najmłodszych lat poddawany jest wpływowi różnych czynników, które formują go od wewnątrz...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

Nadzieja dla Polski

Stary rok powoli dobiega końca...

Promieniowanie arcydzieł

W kulturze wielkich narodów są arcydzieła, które pełnią rolę zworników...

Zabójczy jad mediów

W naszym życiu osobistym i narodowym zdarzają się sytuacje, gdy trudno jest rozpoznać drogi wyjścia...

Powrót łaciny

Papież Benedykt XVI ustanowił Akademię Języka Łacińskiego. Jest to wydarzenie o ogromnym znaczeniu, nie tylko religijnym i kulturowym, ale również...

Przy ognisku w Castel Gandolfo

Ojciec Święty Jan Paweł II lubił często wracać do, jakże ważnego dla nas tematu. Jest to temat narodu i ojczyzny...

Dobrobyt to nie wszystko

Polityka, jak wiadomo, to roztropna troska o dobro wspólne...

Rocznica smoleńska

Mija właśnie piąta rocznica tragerdii smoleńskiej...

Wykształcenie ale jakie?

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa edukacja...

Łacina: polskie dziedzictwo

Trwają prace nad reformą edukacji...

Wybory i Polonia

Nasi Rodacy mieszkający poza granicami Polski nie są zbyt skorzy do brania udziału w wyborach w ojczyźnie swoich przodków...

Czy to na pewno repatriacja?

Od pewnego czasu trwa swoista "wędrówka ludów"...

Emigracja i język

Dla wielu Polaków emigracja stała się już chlebem powszednim...

Klejnot polskości

Chociaż na gruzach carskiej Rosji miało powstać dzięki rewolucji zupełnie nowe państwo, to jednak szybko okazało się, że w miejsce "Białego caratu",...

Prymas Polski: Czcigodny Sługa Boży

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Prymasa Polski...

Manifestacja w Chicago

Ciągle jesteśmy pod wrażeniem sobotniej manifestacji...

Sienkiewicz wśród piramid

Zima to czas, w którym można zanurzyć się w ciekawe lektury...

Marsz po niepodległość

Od pewnego czasu społeczeństwu polskiemu sukcesywnie ogranicza się prawo głosu...

Rozwód to rozpad rodziny

Naród składa się z rodzin, a podstawa rodziny i narodu to małżeństwo nierozerwalne...

Zrozumieć wiarę: Benedykt XVI

Czytanie dzieł teologicznych jest równie ważne, co trudne...

Ojciec Krąpiec: gwiazdy nad Podolem

Minęła 13. rocznica odejścia do Pana ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Niezłomni z Nowogródczyzny

Coraz więcej czasu i miejsca poświęca się temu niezwykłemu zjawisku, jakim byli Żołnierze Niezłomni...

Od wielkoduszności do wolności

W Piśmie Świętym są pewne sformułowania, z którymi jesteśmy oswojeni, ale nad którymi nie zawsze potrafimy się zatrzymać by je zgłębić...

Przyziemne strony reformy edukacji

W Polsce trwają prace nad reformą edukacji...