Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Znajomość historii dla rozumienia spraw ludzkich jest niezbędna...

Komentarze  

Andrzej2
+1 # Andrzej2 2014-07-11 21:57
Panie Profesorze, przegrywamy w tej bitwie o Polskę My Polacy katolicy, bo głos kościoła hierarchicznego jest mało dosadny i jednoznaczny (tak - tak, nie - nie) jeśli chodzi o ocenę bieżących spraw dziejących się w Polsce, co wprowadza niejednoznaczność ocen moralnych świeckich i wielu ludzi się gubi i nie umie samodzielnie dokonać takiej oceny moralnej. Sytuacja taka powoduje rozbicie wewnątrz naszego narodu i utratę siły przebicia w promowaniu wartości łacińskich.
Jadwiga
+1 # Jadwiga 2014-01-08 17:18
Felieton lapidarny, żeby dotarł pod każdą strzechę. Dziękuję Panie profesorze.
My i Rzym

Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec był zarówno wielkim humanistą, jak i wielkim Polakiem...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Kryzys czy walka?

Wiele mówi się i pisze o kryzysie. Nie jest to jednak żadna nowość...

Człowiek jest tajemnicą

Spróbujmy jeszcze pozostać przy temacie, tak ważnym, jak szukanie odpowiedzi na pytanie "Kim jest człowiek?"

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Rocznica smoleńska

Mija właśnie piąta rocznica tragerdii smoleńskiej...

Wychowanie dawniej i dziś

Wiemy dobrze, że człowiek przychodzi na ten świat bezbronny i nieuformowany...

Ziemia Polska

Trwa okres kampanii prezydenckiej. Jest to okazja, aby sobie uświadomić, jak wielką i drogocenną wartoscią jest ojczyzna...

Minęła druga rocznica...

Mija druga rocznica tragedii smoleńskiej...

Więzień pałacu

Ostatnio cofnęliśmy się w przeszłość prawie 2500 tys. lat...

Na każdą porę

Każdy z nas ma poczucie niedosytu, że lato trwa tak krótko. Oto wielkimi krokami wkracza jesień...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Dlaczego niepodległość?

Mija dziś 96 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę...

Rady na Nowy Rok

Wkrótce zawita do naszych domów Nowy Rok. Człowiek jest tak skonstruowany, że mimo najrozmaitszych problemów i trudności, ma w sobie nutę optymizmu...

Gdy zabraknie religii

Wyobraźmy sobie, że nasze życie społeczne pozbawione jest religii i Kościoła katolickiego...

Konstytucja: na ratunek Ojczyźnie

Początek maja to czas kiedy pamięć nasza wraca do wielkiego wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja...

Arcydzieła i arcymistrzowie

W każdym narodzie najważniejsza i najbardziej subtelna praca, ale również i walka toczy się o tożsamość...

Męstwo ponad strachem

W obliczu zamętu cywilizacyjnego, ma miejsce również zamęt w zakresie różnych idei...

Studia w Polsce dla Polonii

Przebywając na ziemi amerykańskiej dostrzec można bardzo ciekawe zjawisko...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

Wychowanie charakteru

Każdy z nas, jeśli ma już pewne doświadczenie życiowe uświadamia sobie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa wychowanie...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Głośniej o TV Trwam

Gdy w piątek 25. maja Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę złożoną przez Fundację Lux Veritatis w sprawie dyskryminacji Telewizji Trwam...

Straszna cena wywózek

Wkrótce minie kolejna rocznica, bardzo bolesna dla nas, rocznica wywózki Polaków na Sybierię do Kazachstanu...

Nieprzedawnione reparacje

Spróbujmy jeszcze poruszyć temat, tak bardzo ważny dla nas, temat reparacji ze strony przede wszystkim Niemców...