Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Zadaniem społeczeństwa w cywilizacji łacińskiej, jest osiąganie coraz wyższego poziomu moralnego...

Minęła druga rocznica...

Mija druga rocznica tragedii smoleńskiej...

Oblężenie będzie trwać

"Ante resurrectionem omnes morientur" - "Przed zmartwychwstaniem wszyscy umrą" - mówi ze spokojem św. Tomasz z Akwinu...

Pułapki

Coraz częściej słyszymy o tak zwanej "mowie nienawiści"...

Ojciec Krąpiec o narodzie polskim

W tym tygodniu mija rocznica urodzin Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Arystokracja polska

Losy polskiej arystokracji postrzegane są potocznie w jak najciemniejszych barwach...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 1)

Obecny rok, to rok wielkiego jubileuszu Polski...

Walka z Kościołem w Wielkiej Brytanii

Gdy dowiadujemy się o całkiem poważnych pomysłach zmuszenia Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii do tego, by biskupi wyświęcali na księży...

Bł. Ks. Michał Sopoćko: O miłosierdzie dla Narodu

Nasze dzieje są przebogate, chociaż bywały bardzo trudne...

Jaka edukacja elit?

Wiele mówi się o reformie edukacji, która rzeczywiście jest potrzebna...

Młodzi sędziowie i

Sąd to specyficzna instytucja. Z jednej strony stoi na straży prawa, które w życiu państwa i społeczeństwa od wieków a nawet tysiącleci jest jedym z...

Emigracja: ku rozwadze

Raz po raz wracamy do jakiejś naszej tragedii narodowej, jaką jest emigracja...

Zima i teatr

Pogoda jest zmienna. Zima nadchodzi i odchodzi, a choć wielu z nas woli wiosnę niż zimę, to jednak ten przełom pór roku ma swój urok...

Przedwiośnie polskie

Po wielu miesiącach nastąpiło tąpnięcie i zima ustępuje...

Moc polskich arcydzieł

Wielu z nas pamięta słowa wypowiedziane w UNESCO 2. czerwca 1980 roku...

W rocznicę Radia Maryja

W tym tygodniu rozpoczynamy obchody 24 rocznicy zaistnienia Radia Maryja...

Piękni Polacy

W dzisiejszych trudnych czasach musimy pamiętać o jednym: nie wolno nam tracić wiary w siebie...

Wywczasy i polityka

Mimo, że do kalendrzowego lata daleko, to letnia pogoda wyzwala w nas pragnienie odpoczynku...

Korfanty: Śląsk zawsze polski

Kolejnym wielkim ojcem naszej niepodległości był Wojciech Korfanty...

Deportacja czy zesłanie?

W obecnym roku obchodzimy 80-tą rocznicę deportacji Polaków z kresów...

Kościuszko - nie tylko pod Racławicami

Wraz ze wzrostem świadomości historycznej coraz lepiej rozumiemy, że naród polski jest od ponad dwóch wieków systematycznie pozbawiany własnych...

Skarb czasu wolnego

Między świętem Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem, a właściwie jeszcze do Trzech Króli, mamy okres, który dla dzieci i młodzieży ozncza ferie, a więc...

Opatrzność czuwa nad Polską

Choć z różnych stron docierają do nas złe wieści, bo na naszych oczach podejmowane są ciągle kolejne próby zaprzepaszczenia naszego wielkiego...

Zrozumieć wiarę: Benedykt XVI

Czytanie dzieł teologicznych jest równie ważne, co trudne...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Przyroda polska

Kwiecień, to miesiąc, w którym ma miejsce przełamanie zimy w wiosnę...