Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Przedwiośnie polskie

Po wielu miesiącach nastąpiło tąpnięcie i zima ustępuje...

Prawo czy ukaz?

Nie było i nie ma społeczności, która nie kierowałaby się jakimś prawem lub jakimiś prawami...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Wybory i Polonia

Nasi Rodacy mieszkający poza granicami Polski nie są zbyt skorzy do brania udziału w wyborach w ojczyźnie swoich przodków...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Cel Uniwersytetu: Papież czy Minister?

Większość z nas uważa, że uniwersytet i szkoła wyższa to takie miejsce, gdzie naukowcy jako ludzie pokorni ale i inteligentni szukają prawdy...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Kryzys czy walka?

Wiele mówi się i pisze o kryzysie. Nie jest to jednak żadna nowość...

Wspomnienie ś.p. księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka

Minął już rok od odejścia do Pana księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka...

Upadek tyrana

Choć w świecie wiele się zmienia, to jednak nie wszystko co podlega zmianom, musi koniecznie zmieniać się na lepsze...

Z serca Filipin

Gdy u nas kończy się wiosna, tam daleko około 12 tys. kilometrów od Warszawy, na Filipinach, kończy się lato. Gdy u nas coraz mocniej przypieka...

Nie tracić ducha

Czasami zdarza się, że tracimy wiarę we własne siły i skuteczność podejmowanych działań...

Powrót janczarów?

Znajomość historii dla rozumienia spraw ludzkich jest niezbędna...

Powrót Dżyngis-Chana

Demokracja Zachodnia coraz częściej sprowadza się przede wszystkim do procedur wyłaniania władzy lub ustanawiania prawa...

Ojciec Krąpiec: ocalić polskość!

Mija właśnie osiem lat od śmierci ojca profesora Krąpca...

Inwokacja czy Modlitwa?

Czas rozstać się z Adamem Mickiewiczem, a właściwie z jego dziełami...

Mickiewicz: fragment wielkiego koncertu

Trzeci Maja. Trudno tego święta nie rozpocząć od cudownych strof koncertu Jankiela...

Koneczny - lektura dla prawicy

Jedna z ważniejszych taktyk lewicy polega na ciągłym mieszaniu pojęć...

Religia i kultura

Świat Zachodni wydał wojnę religii przed ponad 200 laty...

Terror a terroryzm

Żyjemy ciągle pod wrażeniem tego, co stało się we Francji, zwłaszcza w Paryżu...

Przyroda polska

Kwiecień, to miesiąc, w którym ma miejsce przełamanie zimy w wiosnę...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Święta więź z Ojczyzną

Z Nowym Rokiem, ogarniamy nie tylko perspektywy osobiste, ale również całość naszego narodu...

Ułani polscy

Gdy myślimy o odzyskaniu niepodległości, to pojawia się przed nami ktoś, kogo rozpoznamy na każdym obrazie i na każdym zdjęciu...

Wielki Matejko

Rola Jana Matejki w ocaleniu świadomości narodowej jest wprost nieoceniona...