Felieton "Myśląc Ojczyzna"
W PRL-u w prawie każdej książce uznawanej za naukową musiał pojawić się, od czasu do czasu, zwrot odwołujący się do marksizmu...

Komentarze  

Fizyk
+2 # Fizyk 2011-05-22 11:36
Jedno tylko ALE - nie jest powiedziane, że własności ludzkiego intelektu nie da się wydedukować z ewolucjonizmu. Są ludzie, którzy twierdzą, że aby odtworzyć działanie człowieka, wystarczy zdefiniować go matematycznie jako zbiór ogromnej liczby atomów, złożonych z leptonów i kwarków, zlokalizowanych w czasoprzestrzeni OTW. Teraz uwzględniamy tylko wszystkie oddziaływania - od silnych, na grawitacyjnych skończywszy. Bierzemy pod uwagę, że cząstki elementarne jako własności posiadają odpowiednie liczby kwantowe typu kolor, spin, izospin, itp. Wypisujemy hamiltonian wszystkich tych oddziaływań pomiędzy wszelkimi elementami składowymi. Poszukujemy funkcji falowych oraz widma energetycznego. Człowiek jest rozwiązaniem równania Hamiltona, a w zasadzie kwadratem modułu funkcji falowej, czyli pewną gęstością prawdopodobieństwa.
Kamil
-4 # Kamil 2011-04-01 11:49
Przychylając się do tego głosu, można wskazać na jeszcze inne spojrzenie na problem ewolucjonizmu, bardziej "odnaukowione".
Otóż przy stwarzaniu świata symbolicznie, acz wyraźnie oddzielono moment stworzenia zwierząt en bloc od chwili kreacji człowieka (chodzi o słowa "a wreszcie" Rdz 1, 26).
Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...

Gdzie leży złoty środek?

Życie człowieka nie jest łatwe...

Zawód: ateista

Gwałtowne ataki na Kościół, na chrześcijaństwo, na kapłanów, nie są w naszym kraju czymś wyjątkowym...

Jaka edukacja elit?

Wiele mówi się o reformie edukacji, która rzeczywiście jest potrzebna...

Powstanie styczniowe: rocznica wybuchu

Za kilka dni mija 152. rocznica wybuchu Powstania styczniowego...

Święta więź z Ojczyzną

Z Nowym Rokiem, ogarniamy nie tylko perspektywy osobiste, ale również całość naszego narodu...

Sztuka wrażliwa moralnie

Dzisiaj będziemy mówić o tym, o czym wspominał Zbigniew Herbert, od którego trudno się uwolnić, bo jest tak czarującym pisarzem, a jednocześnie...

Powrót Sokratesa

We współczesnym świecie walka o władzę toczy się w tych sferach, które łatwo rozpoznać...

Pocałunek ziemi - przesłanie z kresów

Jest taka prawidłowość, że człowiek z biegiem lat zaczyna tęsknić za przeszłością...

Pozostańmy jeszcze w klimacie Powstania Styczniowego. Nie trwało ono jednak ani dzień, ani miesiąc, ale prawie dwa lata...

Dlaczego kłamią bezczelnie?

Życie publiczne w naszym kraju obfituje w szereg sporów o charakterze politycznym, ideologicznym, czy światopoglądowym...

Przeżywamy czas rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości...

Przesłanie Prymasa Tysiąclecia na Boże Narodzenie

Zbliża się Boże Narodzenie...

Krasiński o Mickiewiczu

Technika przyniosła nam wiele ułatwień...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Uniwersytet wobec prawdy i sumienia

Obserwowany obecnie kryzys uniwersytetu nie jest wynikiem przypadku...

Dlaczego należy głosować?

Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne...

Witos dla niepodległości

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...

Strajk nauczycieli

Niedawno otrzymałem list od jednej z nauczycielek. Oto jego treść: "Gubernator Quinn ma na biurku projekt ustawy, którą lada dzień będzie...

Ocalić uczelnie

Młodzi ludzie, którzy zdali maturę, stoją przed kolejnym przełomem i wyzwaniem w swoim zyciu...

Co to jest sprawiedliwość?

Warto podjąć pewien temat, który leży u podstaw organizowania życia społecznego, a który związany jest z kategorią "sprawiedliwości"...

Studia w Polsce dla Polonii

Przebywając na ziemi amerykańskiej dostrzec można bardzo ciekawe zjawisko...

W pułapce emigracji

Emigracja zwłaszcza ludzi młodych to wielki problem naszej ojczyzny...

W obronie św. Papieża

Trwa nieustanny i pezprecedensowy atak na Ojca Świętego Jana Pawła II...

Łacina w gimnazjum

Zastanawiamy się nad, czekającą nas, reformą edukacji...