Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Powszechnym i pierwotnym uczuciem, jakie zawsze towarzyszyło i towarzyszy człowiekowi jest lęk przed śmiercią...

Sobiepan z Zegrza

Jerzy Szaniawski jest dziś autorem zapomnianym. Jego dzieł nie ma w kanonie lektur szkolnych. Jego sztuk już się nie wystawia...

Dmowski: obowiązki polskie

Zastanawiamy się ciągle nad tym, dzięki czemu Polska w roku 1918 odzyskała niepodległość...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

Odzyskać polskie wzory

Burze zaborów, wojen, okupacji, panoszenia się obcych ludzi i obcych ideologii bardzo mocno nadwątliły tkankę naszego narodu...

Mickiewicz o Moskwie

Kryzys jaki dotyka Europę, Polskę i świat ma, jak najbardziej, wyraz materialny...

Obronić rodzinę - całą!

Na naszych oczach rozgrywa się walka z rodziną...

Wielki ks. Piotr Skarga

W dziejach naszego narodu i naszej kultury jest wiele ciekawostek, jest wiele ciekawych wydarzeń...

Bluźnierstwa dawniej i dziś

Przez nasz kraj przetacza się fala bluźnierstw i profanacji...

Pragnienie istnienia

Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka, zderzają się dwa pytania...

Przy ognisku w Castel Gandolfo

Ojciec Święty Jan Paweł II lubił często wracać do, jakże ważnego dla nas tematu. Jest to temat narodu i ojczyzny...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

W obronie ziemi i narodu

Niedawne protesty rolników, dotyczą przyszłości Polski, bo dotyczą przyszłości polskiej ziemi...

Mistrz Ojciec Krąpiec

8. maja przed czterema laty zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec...

Zemsta na elitach

Jednym z ważniejszych problemów przed jakimi ciągle stoimy, jest problem odzyskania, odbudowania polskich elit...

Jak wykończyć społeczeństwo?

Podejmując jakiekolwiek działania, które mają na celu autentyczne dobro musimy mieć równocześnie świadomość, że są one narażone na niepowodzenie. I...

Św. Szczęsny Feliński

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński niedawno kanonizowany arcybiskup Warszawy Prymas Polski należał do tego środowiska, które systematycznie i z...

W pułapce sekularyzmu

Socjalizm przywdziewa różne maski. Raz pojawia się jako rzekomy obrońca robotników i chłopów, innym razem jako rzecznik praw kobiet i dzieci, a...

Język polski - nie tak szybko!

Jednym z najcenniejszysz skarbów ludzkiej kultury jest mowa...

Dlaczego niepodległość?

Mija dziś 96 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę...

Wywczasy i polityka

Mimo, że do kalendrzowego lata daleko, to letnia pogoda wyzwala w nas pragnienie odpoczynku...

O sporcie i muzyce

Kiedy starożytni Grecy zastanawiali się nad tym, jaką formę powinno przybrać wychowanie i kształcenie młodego człowieka, to zwracali uwagę na dwie...

Homo intelligens

Każdy człowiek, jako człowiek myśli...

Studia - czas Seniorów

Zastanówmy się jeszcze nad sytuacją polskiego szkolnictwa wyższego...

Moralne wyzwania dla Polski

Zostańmy może przy twórczości Zygmunta Krasińskiego, bo to postać nietuzinkowa...

Św. Urszula dla Polski

W tradycji polskiej świętość często wiązała się z głębokim patriotyzmem...