Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Dworek w Żelazowej Woli, to chyba najsłynniejszy polski dworek znany i rozpoznawany nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie...

Pragnienie istnienia

Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka, zderzają się dwa pytania...

Lewica chce rozkołysać emocje i pobudzić najniższe instynkty; Człowiek dla niej to zwierzę

To, co dzieje się dziś, to nie tylko ekscesy, to dalekosiężna strategia, plan...

Elity, ale wykształcone

"Oczkiem w głowie" każdego kulturalnego społeczeństwa jest szkolnictwo, a szczególnie uniwersytety...

Seneka o boskich źródłach kultury

Porozmawiajmy dzisiaj o kulturze...

Człowiek jest tajemnicą

Spróbujmy jeszcze pozostać przy temacie, tak ważnym, jak szukanie odpowiedzi na pytanie "Kim jest człowiek?"

10 lutego 1940: zesłanie

10 lutego to dzień, który ma nam przypominać o masowej wywózce Polaków z Kresów, w głąb Związku Sowieckiego...

Dialog czy pseudo-dialog?

Słowo "dialog" jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. Ma być ono lekarstwem na wszelkie zło...

Odrobina filozofii

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa w życiu cżłowieka i społeczeństwa nauka...

Kompleksy czy walka o wolność?

Łacina w gimnazjum

Zastanawiamy się nad, czekającą nas, reformą edukacji...

Bajeczna Malta

Już niedługo, bo 16 kwietnia przybędzie na Maltę Ojciec Święty Benedykt XVI...

Duch prawdziwego uniwersytetu

Dziedzictwo Świętego Jana Pawła II jest przeolbrzymie...

Jaki sens emigracji dzisiaj?

Przebywając na ziemi amerykańskiej spotkać możemy Polaków, którzy są emigrantami...

Mickiewicz arcypolski

26 listopada 1855 roku zmarł Adam Bernard Mickiewicz...

Boże Narodzenie: Dlaczego?

Już coraz bliżej Boże Narodzenie, Wigilia...

Polski Adwent

Rozpoczął się Adwent, który w polskiej tradycji jest otoczony jakąś nadzwyczajną aurą...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Norwid - od poezji do mądrości

Choć skończył się Rok Norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety...

Ziemia Polska

Trwa okres kampanii prezydenckiej. Jest to okazja, aby sobie uświadomić, jak wielką i drogocenną wartoscią jest ojczyzna...

Zemsta na elitach

Jednym z ważniejszych problemów przed jakimi ciągle stoimy, jest problem odzyskania, odbudowania polskich elit...

Wykształcenie ale jakie?

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa edukacja...

O mądrość narodu

W każdych czasach, ale przede wszystkim w czasach trudnych, człowiek musi pamiętać, że jego powinnością jest bycie mądrym...

Wakacje i metafizyka

Nadeszły upragnione wakacje...

Piękni Polacy

W dzisiejszych trudnych czasach musimy pamiętać o jednym: nie wolno nam tracić wiary w siebie...

Nie tracić ducha

Czasami zdarza się, że tracimy wiarę we własne siły i skuteczność podejmowanych działań...