Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


W tym tygodniu mija rocznica urodzin Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Słowo i liturgia

Wyjątkową rolę w kulturze, w tym również w religii, zwłaszcza w chrześcijaństwie, odgrywa słowo...

Rozwód to rozpad rodziny

Naród składa się z rodzin, a podstawa rodziny i narodu to małżeństwo nierozerwalne...

Misjonarz spod Wulkanów

Chlubą i dumą Polski są nasi misjonarze...

Zagrożony uniwersytet

Październik, to miesiąc, w którym rozpoczynamy nowy rok akademicki...

Piłsudski: o zagrożeniach ze Wschodu

Rok 2018 to rok odzyskania niepodległości przez Polskę...

Człowiek w pułapce immanencji

Nastał czas głębokiej zadumy. Czas który dla nas jako ludzi jest tym momentem, który uświadamia nam, że życie ludzie pojawia się i na tym świecie...

W pułapce prawa

Współczesny człowiek znalazł się w potężnej sieci przepisów, nad którymi nikt już w całości nie panuje...

Filozoficzna Szkoła Lubelska

Nie każdy naród może poszczycić się wybitnymi jednostkami i środowiskami...

Prymas o Powstaniu Styczniowym

Zbliża się dzień beatyfikacji księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego...

Dwaj siewcy

Jest taki obraz Van Gogha pod tytułem "Siewca"...

Matki-Polki

Coraz więcej Polaków i Polek wyjeżdża za granicę. Istnieje obawa, że do ojczyzny na stałe już nie wrócą...

Zagrożone Orchard Lake

Przenieśmy się dzisiaj to Stanów Zjednoczonych...

Wielki Jubileusz

Wśród wielu wydarzeń, które czekają na nas, właśnie w tym roku, który się rozpoczął, jest jedno o wyjątkowym znaczeniu...

Trudny patriotyzm

Może zostańmy jeszcze przy myślach świętego Jana Pawła II...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Nie tracić ducha

Czasami zdarza się, że tracimy wiarę we własne siły i skuteczność podejmowanych działań...

Ojciec Krąpiec - wystawa

Do wyjątkowo ważnych cech człowieka szlachetnego należą: pamięć i wdzięczność...

Haki - dawniej i dziś

Czasem zastanawiamy się, jaki jest mechanizm, który generuje elity kierownicze danego państwa...

Malta ostrzega!

Rozpoczął się już nowy rok...

Kto im przebaczy?

Napięcie zmagań o Polskę trwa bez ustanku. Tak było w czasie zaborów, tak było w okresie międzywojennym, za PRLu, tak jest i dziś...

Rocznica Powstania Styczniowego

Wkrótce minie kolejna rocznica wybuchu Powstania Styczniowego...

Rosyjskie reparacje względem Polski

Wraca temat reparacji. Temat, który powinien być ciągle poruszany i który powinien być ciągle zgłębiany...

Blask polskiej kultury

Wiele mówi się dzisiaj o wolności...

Kompleksy czy walka o wolność?

Zsyłka: sowiecki terror

Dziesiąty lutego, to data dla polskiej historii, polskiego narodu bardzo ważna...