Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


W tym tygodniu mija rocznica urodzin Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

U Mickiewicza w Zaosiu

Warto, jeżeli ktoś ma czas i ochotę, udać się na nasze polskie Kresy do Zaosia...

I znowu przedwiośnie

W niektórych rejonach Polski nastało przedwiośnie...

Przedwiośnie polskie

Po wielu miesiącach nastąpiło tąpnięcie i zima ustępuje...

Zagrożony uniwersytet

Październik, to miesiąc, w którym rozpoczynamy nowy rok akademicki...

Stary dom

Świat wokół nas się zmienia. A najbardziej widocznym tego znakiem jest architektura...

Spór o nadzieję: marksizm czy chrześcijaństwo?

Homilia papieża Benedykta XVI wygłoszona podczas uroczystej beatyfikacji naszego wielkiego rodaka zawiera wiele wątków do których warto powracać....

Uniwersytet: europejskie dziedzictwo

Minęły wakacje, minęło lato, ale zaczyna się nowy rok szkolny akademicki...

Dialog czy pseudo-dialog?

Słowo "dialog" jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. Ma być ono lekarstwem na wszelkie zło...

Seneka - sentencje i rady na dziś

Starożytni, uzbrojeni w mądrość, mieli zawsze coś ciekawego do powiedzenia...

Karol Wojtyła: pytanie o człowieka

Dramatem naszej współczesnej zachodniej cywilizacji jest to, że swój cel, swój sens, upatruje tylko w tym, co użyteczne, co się może do czegoś...

Jak walczyć ze złem?

Żyjemy w czasach pandemii, a więc jakiegoś wielkiego zła...

Strażnicy antypolonizmu

Walka z polskością to długa historia. Tę walkę prowadzili zaborcy. Tą walką trudnili się okupanci...

Wielki Jubileusz

Wśród wielu wydarzeń, które czekają na nas, właśnie w tym roku, który się rozpoczął, jest jedno o wyjątkowym znaczeniu...

Wracajmy do Herberta

Kiedy zastanawiamy się nad naszą sytuacją zarówno w Polsce, w Europie i na całym świecie, uświadamiamy sobie, że jest to sytuacja dość trudna, a...

Zawód: ateista

Gwałtowne ataki na Kościół, na chrześcijaństwo, na kapłanów, nie są w naszym kraju czymś wyjątkowym...

Manifestacja w Chicago

Ciągle jesteśmy pod wrażeniem sobotniej manifestacji...

Wykształcenie ale jakie?

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa edukacja...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Wojtyła - myśliciel

Błogosławiony Jan Paweł II jest dla nas przede wszystkim wielkim kapłanem i świętym...

Przyroda polska

Kwiecień, to miesiąc, w którym ma miejsce przełamanie zimy w wiosnę...

O prawie do życia

Jednym z bardzo ważnych tematów, jakie poruszane są w przestrzeni życia publicznego, jest zagadnienie prawa człowieka do życia...

Marsz po niepodległość

Od pewnego czasu społeczeństwu polskiemu sukcesywnie ogranicza się prawo głosu...

Dość przekleństw!

Temat jaki dziś chciałem poruszyć jest dość delikatny, drażliwy...

Zima i teatr

Pogoda jest zmienna. Zima nadchodzi i odchodzi, a choć wielu z nas woli wiosnę niż zimę, to jednak ten przełom pór roku ma swój urok...

Słowo i liturgia

Wyjątkową rolę w kulturze, w tym również w religii, zwłaszcza w chrześcijaństwie, odgrywa słowo...