AKTUALNOŚCI

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

      PIOTR JAROSZYŃSKI  

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

4.01.2012 r. 
 
SzP Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer ks. kard. S. Wyszyńskiego
01-015 Warszawa
 
Zwracamy się do Szanownego Pana i innych członków KRRiT w formie listu otwartego z apelem o przydzielenie Radiu Maryja i Telewizji Trwam należnej licencji na miejsce do nadawania programów drogą naziemną w technologii cyfrowej.
Dotychczasowe działania KRRiT w tym względzie uważamy za sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Z art. 1, który stwierdza: "Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli".
2. Z art. 2: "Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej".
3. Z art. 31 u. 1: "Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne".
Z informacji szeroko dostępnych wynika, że KRRiT działa uznaniowo i według politycznego klucza. Istnieją bowiem podmioty, które otrzymały miejsce na tzw. multipleksie, a nie spełniają wymaganych warunków.
Odbiorcy Radia Maryja i Telewizji Trwam, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają konstytucyjne prawo do własnych, katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej.
W działaniach KRRiT doświadczamy jawnej dyskryminacji katolików, ich wolnościowych praw i duchowych potrzeb. Jest to także walka z Kościołem katolickim, w którego ramach organizacyjnych od dwudziestu lat funkcjonuje Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Żądamy od Szanownego Pana podjęcia pilnych działań, które doprowadzą do przyznania miejsca dla Radia Maryja i Telewizji Trwam na tzw. multipleksie, a więc wypełnienia przez KRRiT konstytucyjnych obowiązków zapisanych w art. 2 i 3: "KRRiTV stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji".
 
Z poważaniem
 
Prof. dr hab. Krystyna Czuba - senator IV kadencji Senatu RP, b. przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu, - b. członek Rady Programowej Telewizji "Polonia"
 
Grażyna Sołtyk - poseł III kadencji Sejmu RP - b. członek Rady Programowej TVP SA - b. przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta st. Warszawy
 
Halina Łabonarska - aktorka Teatru Polskiego w Warszawie
 
Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński - KUL, kierownik Katedry Filozofii Kultury, prof. WSKSiM 
 
Dr Józef Szaniawski - prof. UKSW i WSKSiM
 
Czesław Ryszka - pisarz, poseł III kadencji Sejmu RP, senator VI i VII kadencji Senatu RP
 
Prof. zw. dr hab. Adam Biela - KUL, poseł III kadencji Sejmu RP, senator V i VI kadencji Senatu RP
 
Dr hab. Dorota Kornas-Biela - prof. KUL
 
Dr Barbara Kiereś - wykładowca KUL i WSKSiM
 
Prof. dr hab. Henryk Kiereś - kierownik Katedry Filozofii Sztuki KUL, prof. WSKSiM

HEADER 

Tadeusz
0 # Tadeusz 2012-01-17 16:09
Jan Dworak znalazł się w KRRiT tylko dlatego, że zgodził się wykonać dla niej czarná robotę, którâ zakontraktowali u niego, ochrzczeni nożem, "przedsiębiorcy" z przemysłu holocaust.
Krótka, pięciopunktowa lista zamówień, z której pierwsza pozycja została już zrealizowana (wyczarterowanie przez Arabskiego lotu do Smoleńska) powoli się materializuje. Skuteczność fali protestów zorganizowanej przez zwolenników TV Trwam przyrównać by można do petycji śp. L. Kaczyńskiego o przyznanie mu przez Arabskiego samolotu na lot do Brukseli. Ergo: bez zmasowanego wyjścia na ulicę i skutecznego zapuszkowania Arabskich, Grasiów i ich ryżych i szpakowatych chłopców na posyłki, sprawy zalatwić się nie da.
Jan Rejczak
+4 # Jan Rejczak 2012-01-12 22:03
W pełni popieram Apel o przyznanie Telewizji Trwam należnego miejsca na multipleksie.
Jan Rejczak, dr inż., poseł III kadencji Sejmu RP, radny Województwa Mazowieckiego
Tadeusz Jot
+1 # Tadeusz Jot 2012-01-12 21:03
Panie Profesorze
Czy nie mozna zbierac podpisow przez internet ?

DMC Firewall is a Joomla Security extension!