Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Warto wracać, od czasu do czasu, do najpiękniejszych wzorców naszej kultury polskiej...

Święta więź z Ojczyzną

Z Nowym Rokiem, ogarniamy nie tylko perspektywy osobiste, ale również całość naszego narodu...

Niezłomni z Nowogródczyzny

Coraz więcej czasu i miejsca poświęca się temu niezwykłemu zjawisku, jakim byli Żołnierze Niezłomni...

Księża dla Polski

Jak bardzo środowiska antyklerykalne są wyobcowane z dziejów naszego narodu, o tym świadczy fakt zupełnej ignorancji dotyczącej obecności polskich...

Powrót „msty rodowej”

Światem wstrząsa nie tylko pandemia, ale również różnego rodzaju manifestacje...

Zima w Polsce i na Syberii

Nadeszła normalna zima, a media sieją panikę, ile to pociągów odwołano...

Seneka o boskich źródłach kultury

Porozmawiajmy dzisiaj o kulturze...

Manipulowanie pojęciem praworządności

Demokracja to dziwny ustrój...

Przedwiośnie polskie

Polskie przedwiośnie, długie, zimne ale niesie w sobie jakąś niezwykłą nadzieję...

Wywózki Polaków na Syberię

10 lutego mija 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię...

Straszna cena wywózek

Wkrótce minie kolejna rocznica, bardzo bolesna dla nas, rocznica wywózki Polaków na Sybierię do Kazachstanu...

Polak z wyboru

Różne są drogi do polskości i od polskości...

Zygmunt Krasiński do Polaków

Luty to miesiąc w którym, w roku 1812, urodził się Zygmunt Krasiński...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Jałowiecki – zasady i obowiązki

Różne mogą być powody zanurzania się w przeszłość. Dla jednych to okazja do wzruszeń, dla innych ucieczka od aktualnej rzeczywistości, dla jeszcze...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

Nauka w blasku miłości do polskiej ziemi

Zbliżają się wybory parlamentarne, bardzo ważne, które rozstrzygną w dużej mierze o przyszłości Polski...

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...

W pułapce sekularyzmu

Socjalizm przywdziewa różne maski. Raz pojawia się jako rzekomy obrońca robotników i chłopów, innym razem jako rzecznik praw kobiet i dzieci, a...

Patriotyzm – więcej niż uczucie

Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tym niezwykłym fenomenem, a właściwie rzeczywistością, jaką jest naród...

Czy warto postudiować?

Chciałem dzisiaj podjąć temat dość ważny...

Prawa ducha

Zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy jako ludzie...

Gender: walka trwa

Znakomity list biskupów polskich, ostrzegający przed zgubnymi skutkami ideologii gender, przynosi już zdrowe owoce...

Sienkiewicz i Paderewski na ratunek Polakom

Zbliża się kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę...

Promieniowanie arcydzieł

W kulturze wielkich narodów są arcydzieła, które pełnią rolę zworników...

Pola Negri dla Polski

Gdy w Polsce mamy zimę, śnieg i mróz, to Los Angeles, czyli dosłownie mówiąc Miasto Aniołów, tonie o tej porze roku w zieleni, kwiatach i owocach...