Felieton "Myśląc Ojczyzna"

10 lutego to dzień, który ma nam przypominać o masowej wywózce Polaków z Kresów, w głąb Związku Sowieckiego...

Polak z wyboru

Różne są drogi do polskości i od polskości...

Krasińskiego misja Polski

11 listopada to wielka data i wielki symbol w dziejach Polski...

Jaki sens emigracji dzisiaj?

Przebywając na ziemi amerykańskiej spotkać możemy Polaków, którzy są emigrantami...

Rosyjski

Dzieje tragicznego nierzadko sąsiedztwa Polski z Rosją stanowiły przedmiot wielu badań, analiz, refleksji...

Kresy dla Polski

Od czasu do czasu warto skierować nasze myśli, ale także nasze serca w stronę Kresów...

Odzyskać rodzinne gniazdo

Dla systemów totalitarnych szczególnym języczkiem uwagi jest młode pokolenie...

Obława Augustowska - sowiecka zbrodnia

W ostatniej książce "Pamięć i tożsamość" święty Jan Paweł II tak zaczyna: „Wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a...

Cywilizacja bez religii?

Walka z krzyżem trwa. Ostatnio dotknęła ona Francję...

Wyzwanie dla uniwersytetu

Entuzjazm jaki narasta w związku ze zbliżającą się kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II, powinien być okazją nie tylko do modlitwy, ale również...

Boże Narodzenie: Dlaczego?

Już coraz bliżej Boże Narodzenie, Wigilia...

Powrót Dżyngis-Chana

Demokracja Zachodnia coraz częściej sprowadza się przede wszystkim do procedur wyłaniania władzy lub ustanawiania prawa...

My i Rzym

Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec był zarówno wielkim humanistą, jak i wielkim Polakiem...

Kościuszko - nie tylko pod Racławicami

Wraz ze wzrostem świadomości historycznej coraz lepiej rozumiemy, że naród polski jest od ponad dwóch wieków systematycznie pozbawiany własnych...

Rocznica smoleńska

Mija właśnie piąta rocznica tragerdii smoleńskiej...

Prymas o rodzinie i narodzie

Wiemy dobrze, że najbardziej newralgiczną tkanką każdego społeczeństwa jest rodzina...

Generał Mariusz Zaruski

Józef Konrad Korzeniowski nie był jedynym pisarzem, którego przywołał z głębi polskiego lądu zew dalekich mórz i oceanów...

Dlaczego kryzys uniwersytetu

Październik to miesiąc, w którym rozpoczyna się rok akademicki...

Jan XXIII dla Polski

Bliska kanonizacja Jana XXIII jest okazją, by przypomnieć o szczególnym sentymencie, jakim ten papież darzył Polskę...

Felieton wielkanocny

Nadszedł Wielki Tydzień. Wielki Tydzień, to czas, kiedy rytm naszego życia nieco zwalnia...

Norwid - od poezji do mądrości

Choć skończył się Rok Norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety...

Wojna na słowa

Trudno powiedzieć, żeby na naszej ziemi panował spokój...

Elity i emigracja

W czasie drugiej wojny światowej Polska straciła prawie 6 milionów obywateli...

Państwo czy draństwo?

Widok sędziego w todze ze srebrnym łańcuchem i orłem nie jest widokiem rzadkim...

Św. Urszula dla Polski

W tradycji polskiej świętość często wiązała się z głębokim patriotyzmem...

Wojtyła - myśliciel

Błogosławiony Jan Paweł II jest dla nas przede wszystkim wielkim kapłanem i świętym...